EU

Projekt EU: APLIKACE – VÝZVA VII

EU

16. 06. 2020 | Ergonomický nábytek pro 21. století, vytvořený na základě ergonomické optimalizace vztahů a interakce mezi člověkem, nábytkem a technikou.

Registrační číslo:  CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020079 

Firma FORM, spol. s. r.o. je příjemcem dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Cílem projektu je vyvinout soubor sedacího a stolového nábytku, který pomocí využití dostupných poznatků kineziologie, ergonomie a humanizace prostředí umožní iniciaci vhodných pracovních a relaxačních poloh a jejich střídání, aby při dlouhodobém působení nepůsobily zdravotní obtíže a bylo dosaženo ergonomické syntézy. Jedná se o kombinaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Jazykové menu